Центар за развој каријере - Сарадници у Центру

Сарадници у Центру за развој каријере

Тренутно ангажовани сарадници у Центру за развој каријере Филозофског факултета Универзитета у Београду:

Координатор Центра за развој каријере Филозофског факултета:
• Исидора Живковић, координаторка Центра

Координатори сектора Центра:
• Алекса Милићевић, координаторка Каријерног сектора
• Миљана Коледин, координаторка Сектора за људске ресурсе
• Сара Дојчиновић, координаторка Маркетиншког сектора
• Катарина Величковић, координаторка Едукативног сектора
• Теодора Петровић, координатор Истраживачког сектора
• Милица Дражић, координаторка Сектора за спољне односе

Сарадници у Каријерном сектору:
• Милица Стевановић, сарадница у Каријерном сектору
• Вања Богдановић, сарадница у Каријерном сектору
• Теодора Ђорђевић, сарадница у Каријерном сектору
• Јована Тизмонар, сарадница у Каријерном сектору

Сарадници у Сектору за људске ресурсе:
• Растко Петровић Златановић, сарадник у Сектору за људске ресурсе
• Тамара Милошевић, сарадница у Сектору за људске ресурсе
• Сузана Јовановић, сарадница у Сектору за људске ресурсе
• Јован Томашевић, сарадник у Сектору за људске ресурсе
• Миљана Николић, сарадница у Сектору за људске ресурсе

Сарадници у Маркетиншком сектору:
• Ана Аџић, сарадница у Маркетиншком сектору
• Исидора Митри, сарадница у Маркетиншком сектору
• Тхеодора Беришић, сарадница у Маркетиншком сектору

Сарадници у Едукативном сектору:
• Елена Николић, сарадница у Едукативном сектору
• Тијана Станковић, сарадница у Едукативном сектору
• Јована Којић, сарадница у Едукативном сектору
• Јана Икодиновић, сарадница у Едукативном сектору

Сарадници у Истраживачком сектору:
• Наталија Марковић, сарадница у Истраживачком сектору
• Кристина Дукић, сарадница у Истраживачком сектору
• Ивана Ивановић, сарадница у Истраживачком сектору
• Тамара Милошевић, сарадница у Истраживачком сектору

Сарадници у Сектору за спољне односе:
• Данијел Миљковић, сарадник у Сектору за спољне односе
• Анђелија Грујић, сарадница у Сектору за спољне односе
• Милица Станојковић, сарадница у Сектору за спољне односе

↑↑↑