Центар за развој каријере - Организација рада

Организација рада Центра за развој каријере

Организација рада Центра за развој каријере Филозофског факултета

У Центру за развој каријере Филозофског факултета оформљено је шест сектора:
- Каријерни сектор
- Сектор за људске ресурсе
- Едукативни сектор
- Сектор за спољне односе
- Маркетиншки сектор
- Истраживачки сектор

Рад Центра организује координатор Центра у сарадњи са координаторима сектора, који у договору са својим сарадницима сектора заједно доприносе остварењу циљева Центра.
Сви сарадници су похађали и завршили обуку прилагођену потребама сектора у чије функционисање су укључени.

Сараднике у Центру за развој каријере Филозофског факултета спајају следеће вредности: друштвена одговорност, посвећеност, ентузијазам, тимски дух, тежња ка стицању нових знања и размена искуства.

Каријерни сектор

Сарадници у каријерном сектору су задужени за вођење целокупног циклуса студентских пракси (од уговарања пракси до комуникације са студентима). До сада су остварили низ сарадњи са организацијама у државном, приватном и невладином сектору, а свакодневно раде на успостављању нових контаката и ширењу каријерних могућности за студенте Филозофског факултета. Наши сарадници такође и одржавају контакт и са студентима помажући им у развоју каријерних путева, кроз пружање помоћи при састављању радних биографија и мотивационих писама.

Едукативни сектор

Едукативни сарадници кроз низ радионица, обука и едукативних догађаја пружају студентима алате који су им потребни за успех у свету рада. Поред радионица о писању биографије и мотивационог писма, симулација разговора за посао, спроводе се и обуке у меким вештинама као што су управљање временом, јавни наступ и рад у тиму. Ревносно прате актуелности на тржишту рада са циљем да на најбољи начин припреме студенте за непосредну будућност.

Истраживачки сектор

Наши истраживачи посвећени су томе да праксе и активности које спроводимо за студенте Филозофског факултета буду у складу са њиховим жељама и потребама. Кроз квантитативне и квалитативне методе, упитнике и фокус групе, сарадници истраживачког сектора континуирано испитују жеље, интересовања и каријерна усмерења наших студената. Њиховим радом валидирамо све наше активности и осигуравамо да су оне релевантне и квалитетно спроведене.

Маркетинг сектор

Сарадници у маркетинг сектору приближавају рад Центра пре свега студентима, али и праксодавцима, партнерима, сарадницима и свима осталима који су за Центар заинтересовани. Маркетинг сектор задужен је за организацију низа промотивних активности, маркетиншких кампања, као и креирање визуала и дељење објава у вези за праксама, пословима, радионицама и трибинама. Центар можете пратити преко сајта, Facebook странице, Instagram профила, и LinkedIn-a.

Сектор за спољне односе

Сектор за спољне односе је наш најмлађи сектор, настао услед потребе за новим сарадњама. Наши сарадници у овом сектору баве се уговарањем партнерстава, спонзорстава и донација, али и успостаљањем сарадње са друштвено одговорним компанијама, организацијама и институцијама које подржавају каријерни развој студената.

Сектор за људске ресурсе

Сектор за људске ресурсе бави се селекцијом кандидата за сам Центар за развој каријере, али и предселекцијом и селекцијом кандидата за праксе које организујемо у сарадњи са нашим партнерима. Повезивање, односно организација теам бондинг-а и теам буилдинг-а свих чланова Центра је у опису посла сарадника овог сектора. Брига о свим члановима појединачно и тимовима, праћење активности и ангажовања, као и повремени разговори са члановима других сектора у циљу међусобног умрежавања и каријерног развоја сарадника само су део задатака које обављају сарадници сектора за људске ресурсе.

↑↑↑