Sociologija

26
 
Мар
 
2019
Нова издања Института за социолошка истраживања

Поштовани, са задовољством вас обавештавамо о новим издањима Института за социолошка истраживања: Станојевић Драган, Ново очинство у Србији. Социолошка студија о праксама и идентитетима очева, Београд: ИСИ ФФ и Службени гласник Петровић Мина, Токовић Милена (2018), Градови у огледалу:између идентитета и бренд имиџа, Београд: ИСИ ФФ и Службени гласник Садржаји публикација доступни су на сајту: http://www.f.bg.ac.rs/instituti/ISI/publikacije .


↑↑↑