Sociologija

Курс:
Социолошки практикум (осн.)
У оквиру предмета: Социолошки практикум
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Studenti individualno ili grupno biraju temu istrazivanja, mentora. U saradnji sa mentorom postavljaju pojmovno-hipoteticki okvir, metode, plan istrazivanja, sprovode istrazivanje, obraduju podatke i pripremaju odgovarajuci pisani rad. Rezultat prakticnog rada je tekst u kome su prikazani pojmovno-hipoteticki okvir, metode istrazivanja i izlozena osnovna analiza podataka.
Циљ изучавања курса: Studenti uz mentorstvo profesora odabranog prema podrucju rada prakticno primenjuju metodoloska i strucna znanja u okviru jednog istrazivackog projekta. Osnovni cilj je ovladavanje celovitim istrazivackim procesom.
Предуслови за полагање: Za pohađanje ovog kursa uslov su odslušani predmeti Teorija društvene strukture i sistema, Metodologija socioloških istraživanja II i Statistka u društvenim istraživanjima - analiza.
Облици наставе: Predavanja i seminarske vezbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Literatura se definise prema temi projekta u dogovoru sa mentorom.
↑↑↑