Sociologija

Курс:
Увод у студије британске културе (осн.)
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Велика Британија – кратак историјски, географски и демографски преглед; представе и стереотипи; Енглеска, Шкотска, Велс и Северна Ирска; политички систем и спољна политика; проблеми идентитета; религија; образовни систем; доколица и спорт.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним институцијама, начином живота, и културном баштином савременог британског друштва.
Предуслови за полагање: Наставу могу похађати сви студенти Филозофског факултета који су након IV семестра положили испитe из Eнглеског језика 1 и Eнглеског језика 2 са најмањом оценом осам (8).
Облици наставе: Интерактивна предавања на енглеском језику уз пратећи визуелни материјал; дискусије у оквиру предавања; провера знања путем теста.
План курса:

1. недеља
предавање - Introduction
Тhe scope of the subject; definitions of culture; cultural universals and globalisation.

2. недеља
предавање - Great Britain
А brief historical, demographic and geographical survey.

3. недеља
предавање - Great Britain
The notion of insularity; relations with Europe; images and stereotypes; attitudes towards others.

4. недеља
предавање - England
Тhe dominance of England; core and periphery; North-South divide.

5. недеља
предавање - Wales
А brief historical survey; relations with England; a contemporary picture of Wales; forms of expressing Welshness.

6. недеља
предавање - Scotland
А brief historical survey; problems of contemporary Scotland; the notion of "peripheral nationalism"; tartanry; Clydeism; Scotland in films.

7. недеља
предавање - Northern Ireland
a brief historical survey of Ireland and Northern Ireland; relations with England and Great Britain; the "Troubles".

8. недеља
предавање - Issues of Identity
definitions of identity; from personal to national identity; definitions of patriotism, nationalism, chauvinism. Attitudes towards Britishness, Englishness, Scotishness, Welshness, Irishness. Ethnic minorities.

9. недеља
предавање - Political System
Тhe monarchy; the work of parliament; the main political parties; general elections.

10. недеља
предавање - Foreign Policy
Britain’s foreign policy dilemmas; the Commonwealth; Britain in Europe.

11. недеља
предавање - Education system
Primary, secondary and tertiary education; education reforms.

12. недеља
предавање - Religion in Britain
the Church of England; the other Christian Churches; other religions; the consequences of secularization.

13. недеља
предавање - Leisure and sport
typical leisure activities; the culture of sport; the problem of hooliganism.

14. недеља
предавање - Revision of topics and discussion groups

15. недеља
предавање - Revision of topics and discussion groups
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Stojić, S. (2011). A View on Britain. Faculty of Philosophy, University of Belgrade.
↑↑↑