Sociologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Мартовски апсолвентски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 09. до 18.03. 2020.
  • уплата најкасније до: 16.03.2020.
  • провера услова и приговори: 19.03.2020.
  • испити: од 23. до 28.03.2020.
I ГОДИНА
Увод у социологију
26.03. 10:00 k 379II ГОДИНА
Социологија глобализације
26.03. 10:00 k 379

Социологија културе
24.03. 15:00 k 383

Социологија религије
23.03. 11:00 k 380

Увод у студије глобализације
26.03. 10:00 k 379III ГОДИНА
Основе социологије рада
26.03. 12:00 k 383

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
23.03. 10:00 k 379Модул Економска социологија
Основи економске социологије
24.03. 10:00 k 367

Основи социологије организације
26.03. 12:00 k 383Модул Социологија културе
Језик и друштво: увод у социолингвистику
14.03. 15:00 k 380

Постмодернизам и савремена антропологија
27.03. 10:00 k 364

Социологија масовне културе
24.03. 15:00 k 383

Увод у светске религије
23.03. 11:00 k 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
23.03. 10:00 k 379

Социологија политике
27.03. 12:00 k 365
↑↑↑