Psihologija

Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - психологија рада,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - психологија рада,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑