Psihologija

Предавачи: др Дејан Тодоровићредовни професор
др Слободан Марковићредовни професор
Смер: Истраживачки,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Дејан Тодоровићредовни професор
др Слободан Марковићредовни професор
Смер: Психологија образовања - изборни предмет 2 ,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Дејан Тодоровићредовни професор
др Слободан Марковићредовни професор
Смер: Психологија рада - изборни предмет 2 ,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑