Psihologija

Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор
Смер: Психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑