Psihologija

Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Смер: Психологија рада,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - психологија рада,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 5/1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - психологија рада,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑