Psihologija

Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Смер: Психологија рада,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Модул - психологија рада,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Заједнички предмети, Изборна позиција 4/1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Модул - психологија рада,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Заједнички предмети, Изборна позиција 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑