Psihologija

Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Смер: Психологија образовања,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет (ПСРА)
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑