Psihologija

Квалитативна истраживања
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑