Psihologija

Психолошке школе и правци
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Каја Теовановић (девојачко Дамњановић)доцент
др Биљана Станковићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 3.00
Садржај предмета: а. Проблеми проучаванја историјског развоја психологије б. Основне идеје о развоју науке ц. Шта су системи у психологји д. Основни системи у психологији и њихов развој
Циљ изучавања предмета: а. Стицанје знања историјском развоју система у психологији б. Критеријуми анализе система у психологији ц. Садашњи статус система у психологији
Предуслови за полагање: За праћење курса неопходна су знања из когнитивне, развојне, социјалне и клиничке психологије
Облици наставе: Предавања (2+2 часа недељно). Укупно 48 часова недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе и праћљње литературе која се експлицитно помиње на предавањима.
Постојећи курсеви:
↑↑↑