Psihologija

Истраживања у социјалној психологији у области рада
Предавачи: др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑