Psihologija

Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
обавезни предмет
Број бодова: 3.00
Садржај предмета: Kurs se sastoji iz dva tematska dela, koja su samo formalno odvojena, ali su suštinski u medjusobnoj vezi. I deo kursa sadrži teme koje pokrivaju pitanja, dileme i probleme etičke prirode u kliničkoj psihoogiji u okviru njenih definisanih osnovnih zadataka: procene, psihoterapije, istraživanja i prevencije. Daje se prikaz odredjenih teorijskih modela, osnovni etičkih standarda i postojećih etičkih kodeksa, kao i mogućih faktora koji otežavaju njihovu primenu. II deo kursa bavi se odabranim kritičkim pitanjima i preispitivanjima u savremenoj kliničkoj psihologiji u odnosu na: perspektive i nove izazove (pravci razvoja, mogućnost razrešavanja starih dilema, novih uloga i specifičnosti rada sa novim populacijama), pristupe u definisanju identiteta kliničkog psihologa, predmeta kliničke psihologije i položaja kliničke psihologije u društvu.
Циљ изучавања предмета: • Proširivanje i produbljivanje osnovnih znanja o etičkim pitanjima u relevantnim oblastima kliničke psihologije. • Razumevanje specifičnosti primene etičkih standarda u realizaciji osnovnih zadataka kliničke psihologije. • Sagledavanje mogućnosti rešavanja etičkih dilema u praksi (primena standarda na konkretne slučajeve) uz razumevanje mogućih prepreka. • Proširivanje saznanja o mogućnostima, izazovima i zahtevima savremene kliničke psihologije, te pravcima njenog daljeg razvoja. • Nova perspektiva u sagledavanju kliničke psihologije kao struke - kroz kritike iste. • Povezivanje znanja iz kliničke psihologije sa odabranim kritičkim pitanjima preispitivanja uloge i položaja kliničke psihologije u društvu. • Razvijanje kritičkog mišljenja kod studenata u odnosu na domete i mogućnosti kliničke psihologije. • Sticanje osetljivosti za rešavanje etičkih dilema struke. • Samostalno traganje za specifičnim temama (u okviru ponudjenih), načinima i sredstvima razumevanja i prikazivanja jedne od njih. • Podsticanje studenata da istražuju specifična pitanja u oblasti etičkog ponašanja putem upoznavanja sa rezultatima i dometima istraživanja kod nas i u svetu.
Предуслови за полагање: Za praćenje kursa Etička i kritička pitanja u kliničkoj psihologiji preduslov su završene osnovne studije iz psihologije - kliničko usmerenje.
Облици наставе: 1. Predavanja Oblik rada: predavanje uz korišćenje neophodnih sredstava bolje prezentacije kad god je to neophodno. Predavanja će biti kombinovana sa vežbanjem u I delu kursa, kada se demonstriraju i vežbaju rešavanja etičkih dilema. Broj časova: 2 časa nedeljno X 11 nedelja = 22 časa. Ukupan broj časova: 22 časa predavanja
Обавезе студената: Pohadjanje nastave i izrada 2 seminarska rada (obrada specifičnih aspekata jedne od prezentiranih tema na predavanjima iz priložene literature); jedan na kraju I dela kursa i jedan na završetku II dela kursa.
Постојећи курсеви:
↑↑↑