Psihologija

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Вања Ковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑