Psihologija

Курс:
Истраживања у биолошкој психологији
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Слободан Марковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: -
Циљ изучавања курса: -
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: -
Обавезе студената: -
↑↑↑