Psihologija

Курс:
Психологија кризних стања (осн.)
У оквиру предмета: Психологија кризних стања
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
др Никола Петровићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријски део:концепти криза-траума-стрес;дугорочне последице кризних, трауматских и стресних догађаја; врсте кризних стања; карактеристике кризних стања; диференцијација очекиваних, развојних кризних стања и неочекиваних, акцидентних кризних стања током животног циклуса (детињство, адолесценција,одрасло доба, старост);модели интервенисања у различитим кризним стањима;показатељи функционалног превладавања различитих кризних стања; модели психолошког превентивног деловања и начини интервенисања у кризним ситуацијама;помоћ помагачима - интервенције усмерене ка (не)професионалцима у кризном интервенисању са циљем превенције професионалног стреса и синдрома изгарања. Практичан део - упоређивање и анализа различитих модела психолошког превентивног рада - планирање, креирање и евалуација превентивног и(или) интервентног програма у различитим кризним стањима.
Циљ изучавања курса: Стицање теоријских знања о томе како различите развојне и акцидентне животне кризе утичу на ментално здравље.Усвајање практичних вештина везаних за разумевање и интервенисање у кризним стањима.Разумевање модела психолошког превентивног рада.
Предуслови за полагање: Психологија менталног ѕдравља,Општа психопатологија,Основе психотерапије и саветовања.
Облици наставе: Предавања, вежбе, рад у малим групама,приказ едукативног видео материјала - анализа, дискусија, прикази и анализа случајева.
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodno predavanje
Uvod u kurs; sadržaj kursa, ciljevi; očekivanja studenata od kursa i predavača; dogovor o radu – pravila; kolokvijum; ispit; literatura
Литература: Vlajković, J., (2005).Životne krize-prevencija i prevazilaženje.Žrako Albulj.str.9-62 Vlajković, J.,(2009).Od žrtve do preživelog.Žarko Albulj.str.23-44 Arambašić, L., (2003).Psihološke krizne intervencije.Poglavlje u Kliničkoj psihologiji – Biro,M

1. недеља
вежбе - Osnovni koncepti trauma, kriza, stres
Koncepti traume – stresa¬ – krize Dugoročne posledice traumatskih, stresnih, kriznih dogadjaja Vrste kriza; osobine kriza; stresna vrednost životnih događaja
Литература: Vlajković, J., (2003).Prevencija menatalnih poremećaja.Poglavlje u Kliničkoj psihologiji – Biro,M., Buttolo,W., Vlajković, J., (2005). Životne krize-prevencija i prevazilaženje.Žrako Albulj.str.63-84 Vlajković, J.,(2009).Od žrtve do preživelog.Žarko Albulj.str.140-153
Roberts,A.R.,(Ed).(2000).Crisis Intervention Handbook – Assessment,Treatment and Research.Scn.edition.Oxford University Press

2. недеља
предавање - Modeli psihološke prevencije
Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja; modeli prevencije;socijalna psihijatrija-psihologija u zajednici-mentalno zdravlje u zajednici
Литература: Vlajković, J., (2003).Prevencija menatalnih poremećaja.Poglavlje u Kliničkoj psihologiji – Biro,M., Buttolo,W., Vlajković, J., (2005). Životne krize-prevencija i prevazilaženje.Žrako Albulj.str.63-84 Vlajković, J.,(2009).Od žrtve do preživelog.Žarko Albulj.str.140-153

2. недеља
вежбе - Teorija kriznih stanja
Kaplanova teorija krize; dve grupe preventivnih programa; intervencije u krizi(anticipatorno vođenje i kratka psihoterapija u stanjima kriza) i savetovanje i edukacija u oblasti mentalnog zdravlja

3. недеља
предавање - Mehanizmi prevladavanja kriznih stanja
Prevladavanje i mehanizmi prevladavanja; razlika mehanizmi odbrane; koncepti: rezilijentnost, srčana ličnost; koherentnost
Литература: Roberts,A.R.,(Ed).(2000).Crisis Intervention Handbook – Assessment,Treatment and Research.Scn.edition.Oxford University Press

3. недеља
вежбе - Radionica
Radionica sa studentima (rad u malim grupama i diskusije o (ne)funkcionalnim mehanizmima prevladavanja u zavisnosti od situacije).

4. недеља
предавање - Razvojne i akcidentne krize tokom životnog ciklusa
Životni tok i životni ciklus;razvojne životne krize; akcidentne životne krize
Литература: Vlajković, J., (2005). Životne krize-prevencija i prevazilaženje.Žrako Albulj. str.87-102

4. недеља
вежбе - Edkativni materijal
Film kao ilustracija akcidentne porodične krize ali i individualnog kriznog stanja svih članova porodice (pogibija najmlađeg deteta)"Soba moga sina", Nani Moretti

5. недеља
предавање - Razvojne i akcidentne krize u ranom detinjstvu
Razvojne i akcidentne krize u ranom detinjstvu - krize odvajanja (polazak u vrtić, polazak u školu) - rano afektivno lišavanje - zlostavljanje i zanemarivanje dece - akutne i hronične bolesti u detinjstvu; hospitalizacije;med.intervencije - vršnjačko nasilje – buling - porodično nasilje
Литература: Steele,R.G., Roberts, M.C.,(2005). Handbook of Mental Health Services for Children, Adolescents and Families.Plemum Publishewrs, New York De Zan, D., (2013).Slika i crtež u psihoterapiji dece i obitelji.Medicinska naklada,Zagreb Brown, R.T, et al., (2006). Comprehensive Handbook of Childhood Cancer and Sickle Cell Disease: A Biopsyhosicial Approach, Oxford University Press, New York

5. недеља
вежбе - Edukativni video materijal
Dokumentarni kanadski film o palijativnom zbrinjavanju dece (film koleginice Leore Kuttner).Analiza i diskusija u malim grupama.

6. недеља
предавање - Razvojne i akcidentne krize u adolescenciji
Razvojne i akcidentne krize u adolescenciji - odrastanje i odvajanje od primarne porodice; krize identiteta - smrt i gubitak (porodica, škola), gubitak, tugovanje, podrška - vršnjačko nasilje - pokušaj suicida, suicid
Литература: Steele,R.G., Roberts, M.C.,(2005). Handbook of Mental Health Services for Children, Adolescents and Families.Plemum Publishewrs, New York Arambašić, L.,(2005).Gubitak, podrška, tugovanje.Naklda Slap Worden, W., (2005).Savjetovanje i terapija u tugovanju.Naklada Slap Kožović, D., (2010).Pubertet ne mora da stvori haos u kući

6. недеља
вежбе - Edukativni video materijal
Grčki dokumantarni film (NGO Merimna) o kriznoj intervenciji nakon pogibije 30 maturanata na maturskoj ekskurziji prilog dokumentarni film Strah od intimnosti

7. недеља
предавање - Razvojne i akcidentne krize u odraslom dobu
Razvojne i akcidentne krize u odraslom dobu - izbor partnera,brak,porodica i životni ciklus porodice; razvod braka
Литература: Williamson,G.A.,(2002).Physical illness and depression in older adults – A Handbook of theory, research and practice

7. недеља
вежбе - Edukativni video materijal
Akcidentne krize u odraslom dobu / teška somatska bolest; psihološke posledice; reakcije; Film kao ilustracija kriznih stanja

8. недеља
- - Kolokvijum

9. недеља
предавање - Razvojne i akcidentne krize u starosti
Razvojne i akcidentne krize u starosti : penzionisanje; gubitak bračnog druga, prijatelja; hronične bolesti; koncept palijativnog zbrinjavanja i filozofija palijativnog zbrinjavanja;palijativno zbrinjavanje starih
Литература: Đorđević,V.,Braš. M.,Brajković, L., (2012).Palijativna skrb, mostovi nade i čovječnosti Grubić, et al., (2013).Kako reći neželjenu vijest.Medicinska naklada

9. недеља
вежбе - Edukativni video materijali
Filmovi o palijativnom zbrinjavanju (francuski film, film Belhospisa); Film "Utorak sa Morijem"

10. недеља
предавање - Masovne nesreće
Masovne nesreće - katastrofe – prirodne i izazavane ljudskim faktorom;principi psihološke pomoći u katastrofama; (ne)profesionalci u krizi i u masovnim nesrećama
Литература: Vlajković, J.,(2009).Od žrtve do preživelog.Žarko Albulj.str.7-22;44-95;105-126

10. недеља
вежбе - Edukativni video materijal
Filmovi o cunamiju u Japanu, terorističkom napadu u Keniji - analiza i diskusija

11. недеља
предавање - Pomoć pomagačima
Pomoć pomagačima u stanjima sagorevanja, sekundarne traumatizacije; koncept sindroma izgaranja i profesionalnog stresa; sličnosti/razlike
Литература: Vlajković, J.,(2009).Od žrtve do preživelog.Žarko Albulj.str.127-139

11. недеља
вежбе - Programi podrške pomagačima
Analiza različitih programa u malim grupama

12. недеља
предавање - Planiranje i realizacija programa kriznog delovanja
Kreiranje,planiranje i evaluacija primarnog preventivnog rada; pisanje predloga programa i realizacija programa
Литература: Arambašić, L., (2012).Psihološka prva pomoć nakon kriznih intervencija.Naklada Slap

12. недеља
вежбе - Kreiranje preventivnog programa
Rad u malim grupama (planiranje preventivnog programa na zadatu temu), razmena u velikoj grupi

13. недеља
вежбе - Evaluacija Kursa
Rezime i završetak kursa; Evaluacija kursa
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Arambašić, L., (2012).Psihološka prva pomoć nakon kriznih intervencija.Naklada Slap
↑↑↑