Psihologija

Курс:
Истраживања у социјалној психологији у области рада (мастер)
Предавачи: др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Sadrzaj kursa varira zavisno od interesovanja studenata. U dogovoru sa mentorom oni biraju oblast i temu. Sadrzaj kursa se odabira iz oblasti relevantnih za ovaj smer, a koji se mogu dovesti u vezu sa prethodno izucavanim kursevima Socijalna percepcija i interakcija i Socijalizacija. Pojmovni aparat usvojen na tim kursevima sluzi za dalje produbljivanje i detaljnije proucavanje uzih problema vaznih posebno za psihologiju rada i oblasti prakse: ispitivanja ekonomskog ponasanja, stavova prema radu, prema razlicitim proizvodima, motivaciji i zadovoljstvu poslom, itd.
Циљ изучавања курса: Socijalna psihologija rada je kurs koncipiran kao primenjena socijalna psihologija, ciji je cilj da obuci studente u planiranju i izvodenju sociopsiholoskih istrazivanja vezanih za razlicite oblasti prakse u psihologiji rada.
Предуслови за полагање: Preduslov za praćenje kursa jesu položeni ispiti iz prethodnih godina, kako je regulisano statutom.
Облици наставе: Mentorski rad
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Havelka, N., Kuzmanović, B. i Popadić, D. (1998). Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. Beograd, Centar za primenjenu psihologiju
↑↑↑