Psihologija

Курс:
Психологија даровитости (докт.)
У оквиру предмета: Психологија даровитости
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: A. Analiza i evaluacija tradicionalnih i savremenih koncepcija darovitosti: definišući kriterijumi i problemi u konceptualizaciji darovitosti B. Obuhvatno razmatranje prirode, razvoja i načina ispoljavanja pojedinih tipova darovitosti (u akademskom, umetničkom i sportskom domenu) C. Analiza i evaluacija različitih modela identifikacije i obrazovanja darovitih osoba
Циљ изучавања курса: Student treba da stekne ekspertizu u analizi i evaluaciji teorijskih razmatranja darovitosti i empirijskih nalaza o tom fenomenu, da se osposobi za kompetentan izbor ili samostalno osmišljavanje adekvatnih programa za rad sa darovitim osobama
Предуслови за полагање: Nema posebnih uslova
Облици наставе: Predavanja, diskusije, odbrana seminarskih radova
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Altaras, A. (2006). Darovitost i podbacivanje. Beograd-Pančevo: Institut za psihologiju, Mali Nemo & CPP Društva psihologa Srbije.
Maksić, S. B. (1998). Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Radoš, K. (1996). Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Radoš, K. (1997). Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Sternberg, R. J. (ur.) (2004). Definitions and conceptions of giftedness. Thousand Oaks, California: Corwin Press & National Association for Gifted Children
Sternberg, R. J. & Davidson, J. E. (ur.) (2005). Conceptions of giftedness (drugo izdanje). Cambridge University Press.
Winner, E. (1996). Gifted children. Myths and realities. New York: Basic Books.
↑↑↑