Psihologija

Курс:
Конструктивистичка терапија (мастер)
Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Филозофска и теоријска основа конструктивистичке психотерапије б. Усмерења савремене конструктивистичке терапије (лични конструктивизам, радикални конструктивизам, социјални конструкционизам, когнитивни конструктивизам), ц. Основни појмови психотерапије личних конструката (конструкт, систем, конструктивни алтернативизам, понашање као експеримент, модел особе-научника, фундаментални постулат, королари, својства и врсте конструката, општи дијагностички конструкти, стања прелаза система: транзиције, циклуси у систему конструката); д. Конструктивистичко схватање симптома, психолошких поремећаја и њихове процене; е. Конструктивистичко схватање психотерапијског односа; ф. Психотерапијско схватање терапије и спровођење терапијских интервенција у конструктивистичкој психотерапији.
Циљ изучавања курса: Усвајање фундаменталних знања и појмова из модалитета конструктивистичке психотерапије. Упознавање, разумевање и критичко разматрање основних проблема у сапровођењу конструктивистичке психотерапије.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Predavanje, diskusija, praktican rad i vezbanje.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D. Stojnov (2003): Psihologija ličnih konstrukata: uvod u teoriju i terapiju. Beograd: Zepter Book World.
R. Neimeyer & M. Mahoney (1995): Constructivism in Psychotherapy. Washington, DC: APA.
Општа допунска литература
G. A. Kelly (1955): The Psychology of Pesonal Constructs. New York: Norton.
↑↑↑