Psihologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 24.01. до 02.02. 2020.
  • уплата најкасније до: 30.01.2020.
  • провера услова и приговори: 03.02.2020.
  • испити: од 05. до 15.02.2020.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
5.2. у 12 Амф, 101

Mотивација и емоцијe
10.2. у 12 103

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
11.2. у 11:30 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
7.2. у 12 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
13.2. у 12 Амф, 101

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
14.2. 106

Физиологија нервног система и Биолошка психологија, усмени испит
12.2. у 9 208

Психологија опажања
10.2. у 12 Амф, 101

Историјски увод у психологију
11.2. у 11:30 Амф, 101

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
11.2. у 11:30 Амф, 101II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
14.2. у 16 Амф.

Психологија личности
6.2. у 15 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
11.2. у 14 Амф.

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
5.2. у 9 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
5.2. у 10 208

Психологија менталног здравља
10.2. у 10 101

Психометрија 1, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
12.2. 106III ГОДИНА
Генетика
11.2. у 10 105

Општа психопатологија
12.2. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
11.2. у 11 103

Увод у психологију образовања
13.2. у 10 Амф.

Социјална перцепција и интеракција
7.2. у 14 Амф.

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија
5.2. у 10 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
10.2. у 14 Амф.

Психопатологија деце и младих
14.2. у 10 283

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена - двосеместрални предмети
11.2. у 14 104

Психологија породице
14.2. у 10 Амф.

Основи психотерапије и саветовања
10.2. у 12 210

Увод у клиничку психологију
14.2. у 10 Амф.

Каријера и организација, Каријера
5.2. у 14 105

Неуропсихологија - писмени испит
6.2. у 17 101

Развојна психопатологија
6.2. у 12 103

Психологија религије
6.2. у 12 103

Педагошка психологија 1
10.2. у 17 105IV ГОДИНА
Психологија уметности
10.2. у 12 103

Педагошка психологија 2
11.2. у 11 103

Основи психотерапије и саветовања - део код Н. Петровића
10.2. у 12 210

Основи психотерапије и саветовања - део код Т.Вукосављевић Гвозден
13.2. у 9 258

Когнитивно процењивање 1 и Когнитивно процењивање 2
у договору са наставником

Клиничка психологија са психодијагностиком, одбрана досијеа и усмени испит
5.2. у 18 257

Методе клиничке процене и Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
29.1. у 14 257

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене, писмени испит
5.2. у 16 101

Интервенције у кризи
10.2. у 11 105

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
13.2. у 9 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
14.2. у 10 283

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
12.2. у 16 258

Вештине психолошког саветовања
13.2. у 9 258

Психопатологија групних процеса
6.2. у 12 103

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
11.2. у 14 104

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
5.2. у 14 105

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
7.2. у 12 105

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
11.2. у 12 105

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
10.2. у 17 104

Стрес на раду
10.2. у 14 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
11.2. од 9 до 11 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама
13.2. у 11 ЦОН

Методика наставе психологије - предаја портфолија и писмени испит
11.2. од 9 до 11 Амф.

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
10.2. у 17 105

Емоционални развој, Афективни развоj
11.2. у 14 Амф.

Морални развој
11.2. у 14 Амф.

Психологија учења и наставе
13.2. у 10 Амф.

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
13.2. у 10 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
10.2. у 17 105

Психолошке школе и правци
11.2. у 11:30 Амф.

Психологија породице
14.2. у 10 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
12.2. у 10 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије
12.2. 106МАСТЕР
Морални развој (мастер)
11.2. у 14 Амф.

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
14.2. у 10 Амф.

Когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
13.2. у 9 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
11.2. у 12 105

Психологија уметности
10.2. у 12 103

Управљање променама
10.2. у 17 104

Психологија индивидуалних разлика - виши курс
14.2. у 16 Амф.

Клиничке неуронауке
11.2. у 12 251

Психолошке основе образовне политике
13.2. у 10 Амф.

Школска психологија
10.2. у 17 105

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање (ЦОН)
10.2. у 17 105

Моделовање когнитивних процеса
5.2. у 8 251

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја радова, у електронској форми
до 28.1.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмена одбрана
11.2. у 12 264

Роршахов метод мрља од мастила, Аналитичка психологија - предаја радова
29.1. у 14 257

Посебни модалитети клиничке процене - део: Генограм
10.2. у 14 282, 258
↑↑↑