Psihologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14.12. до 26.12.2020.
  • уплата најкасније до: 25.12.2020. /до 20%/
  • провера услова и приговори: 27.12.2020. и 28.12.2020.
  • испити: од 11. до 23.01.2021.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
11.1. у 13 101, 103

Mотивација и емоцијe
15.1. у 10:30 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
13.1. у 8:30 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
12.1. у 15 Амф, 101, 103, 105

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
14.1. у 13 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
14.1. 106

Физиологија нервног система
11.1. у 8:30 Амф.

Биолошка психологија
11.1. у 8:30 103

Психологија опажања
15.1. у 10:30 Амф, 101, 103, 105

Историјски увод у психологију
16.1. у 15 Амф

Генетика
13.1. у 11 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
15.1. у 15 Амф, 101

Психологија личности
11.1. у 13 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
12.1. у 13 Амф, 101, 103

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
14.1. у 14 214

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
11.1. у 10 214

Психологија менталног здравља
12.1. у 11 103

Психометрија 1, Психометрија 2, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
16.1. 106III ГОДИНА
Генетика
13.1. у 11 Амф.

Општа психопатологија
14.1. у 17 Амф, 101, 103

Психологија интелигенције
15.1. у 12:30 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
15.1. у 10:30 208

Увод у психологију образовања
11.1. у 11 Амф, 101

Социјална перцепција и интеракција
16.1. у 9 Амф, 101, 103, 105

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основи социјалне психологије
16.1. у 9 Амф, 101, 103, 105

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
12.1. у 11 Амф, 101

Психопатологија деце и младих
15.1. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена - двосеместрални предмети
12.1. у 10 208

Психологија породице
15.1. у 8:30 Амф, 101

Основи психотерапије и саветовања
16.1. у 14 208

Увод у клиничку психологију
15.1. у 8:30 Амф, 101

Каријера и организација, Каријера
12.1. у 13 208

Неуропсихологија - писмени испит
13.1. у 17 Амф.

Развојна психопатологија
13.1. у 15 Амф.

Психологија религије
13.1. у 15 Амф.IV ГОДИНА
Психологија уметности
15.1. у 10:30 101, 103

Педагошка психологија 2
15.1. у 12:30 Амф.

Основи психотерапије и саветовања (двосеместрални) - део код Николе Петровића
16.1. у 14 208

Основи психотерапије и саветовања ((двосеместрални) - део код Т.Вукосављевић Гвозден
13.1. у 9 258

Когнитивно процењивање 1 и Когнитивно процењивање 2
у договору са наставником

Ментално тестирање деце
у договору са наставником

Клиничка психологија са психодијагностиком, одбрана досијеа и усмени испит
11.1. у 18 257

Методе клиничке процене и Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа у електронској форми: velimirbpopovic@yahoo.com
5.1.

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене, писмени испит
11.1. у 16 Амф.

Интервенције у кризи
16.1. у 17 Амф.

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
13.1. у 9 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
15.1. у 10 283, 210

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
14.1. у 15 258

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
13.1. у 9 258

Психопатологија групних процеса
13.1. у 15 Амф.

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
12.1. у 10 208

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
12.1. у 13 208

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
13.1. у 13 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
15.1. у 13 101

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
16.1.

Стрес на раду
12.1. у 11 Амф, 101

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
13.1. до 13 час.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама
15.1. термин у договору са наставником канц. ЦОН

Психологија даровитости (стандардни писмени испит)
15.1. у 12:30 Амф

Психологија даровитости, алтернативни начин полагања
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
15.1. у 17 Амф.

Емоционални развој, Афективни развоj
12.1. у 13 103

Морални развој
12.1. у 13 103

Психологија учења и наставе
11.1. у 11 Амф, 101

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
11.1. у 11 Амф, 101

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
у договору са наставником

Психолошке школе и правци
13.1. у 8:30 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
22.1. у 10 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
16.1. 106

Методика наставе психологије - писмени испит
15.1. у 9 учионица ЦОНМАСТЕР
Морални развој (мастер)
12.1. у 13 103

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
15.1. у 8:30 Амф.

Когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
13.1. у 9 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
13.1. у 13 Амф.

Психологија уметности
15.1. у 10:30 101, 103

Управљање променама
16.1.

Психологија индивидуалних разлика - виши курс
15.1. у 15 Амф

Клиничке неуронауке
13.1. у 18:30 213

Психолошке основе образовне политике
11.1. у 11 Амф, 101

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних и испитних задатака на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
до 11.1.

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником

Школска психологија
15.1. у 17 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање (ЦОН)
у договору са наставником

Моделовање когнитивних процеса
14.1. у 14 214

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја радова, у електронској форми
до 1.1.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмена одбрана
12.1. у 12 264

Практикум из психолошке превенције, Психолошка примарна превенција
12.1. у 12

Роршахов метод мрља од мастила, Аналитичка психологија - предаја радова у електронској форми: velimirbpopovic@yahoo.com
5.1.

Посебни модалитети клиничке процене - део: Генограм
16.1. у 10 214ДОКТОРАНДИ
Социјална интеракција
16.1. у 17 211
↑↑↑