Psihologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 13. до 19.08. 2020.
  • уплата најкасније до: 21.08. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 21.08.2020.
  • испити: од 24.08. до 05.09. 2020.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија - писмени испит
1.9. у 15 Амф, 101, 103

Mотивација и емоције
5.9. у 12 Амф

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
3.9. у 15 Амф, 103

Mетодологија психолошких истраживања
3.9. у 12:30 Амф.

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 (писмени), Статистика у истраживању образовања
31.8. у 12 Амф, 101

Статистика у психологији 2, усмени испит
1.9. 106

Физиологија нервног система
4.9. у 8:30 Амф.

Биолошка психологија
4.9. у 10:30 Амф.

Генетика
4.9. у 16 104

Психологија опажања
5.9. у 14 Амф.

Историјски увод у психологију
3.9. у 12:30 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
2.9. у 17 Амф, 103

Психологија личности
1.9. у 9 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
31.8. у 9:30 Амф, 101

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
31.08. у 9 251

Психологија менталног здравља
3.9. у 10:30 Амф,

Психометрија 1 и 2, Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
4.9. 106III ГОДИНА
Генетика
4.9. у 16 104

Општа психопатологија
3.9. у 18 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
4.9. у 10 104

Психологија интелигенције
4.9. у 12:30 Амф.

Увод у психологију образовања
2.9. у 10:30 103

Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1, Социјална психологија (социолози) и Основи социјалне психологије (андрагози)
2.9. у 8 Амф, 101, 103

Социјализација
3.9. у 8 Амф, 101, 103

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
1.9. у 10 101

Психопатологија деце и младих
3.9. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
1.9. у 10 105

Основи психотерапије и саветовања
5.9. у 16 Амф.

Увод у клиничку психологију
5.9. у 9 Амф.

Kаријерa и организација, Каријера
1.9. у 17:30 Амф.

Неуропсихологија - писмени испит (Д. Павловић)
31.8. у 16 Амф.

Развојна психопатологија
1.9. у 12:30 Амф.

Психологија породице
5.9. у 9 Амф.

Психологија религије
1.9. у 12:30 Амф.IV ГОДИНА
Психологија уметности
5.9. у 14 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
4.9. 106

Психолошке школе и правци
3.9. у 15 Амф, 103

Методе клиничке процене, Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
2.9. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
4.9. у 12 257

Основи психотерапије и саветовања, двосеместрални предмет, део код Н. Петровића
5.9. у 16 Амф.

Основи психотерапије и саветовања, двосеместрални предмет, део код Т. Вукосављевић
2.9. у 9 258

Основе клиничке процене
4.9. у 8 103

Методе клиничке процене
4.9. у 10 103

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
2.9. у 9 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
2.9. у 9 258

Интервенције у кризи
5.9. у 15 105

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
3.9. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
1.9. у 10 105

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
3.9. у 16 258

Психопатологија групних процена
1.9. у 12:30 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
31.8. у 9:30 Амф.

Психологија учења и наставе
2.9. у 10:30 103

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
1.9. у 17:30 103

Морални развој
31.8. у 9:30 Амф.

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
1.9. у 17:30 103

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике - писмени испит
2.9. у 10:30 103

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
најкасније до 30.8. у 12 час.

Психологија деце са потребом за додатном подршком; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
31.8. у 15 ЦОН

Методика наставе психологије
31.8. у 10 учионица ЦОН

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
31.8. у 12 208

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
1.9. у 17:30 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
26.8. у 10 101

Психологија међуљудских односа,Психологија међуљудских односа на раду
у договору са наставником

Селекција и процењивање запослених
31.8. у 12 208

Организационе промене и развој, Тимски рад, Психологија и менаџмент
у договору са наставникомМАСТЕР
Психологија уметности
5.9. у 14 Амф.

Психологија индивидуалних разлика:виши курс
2.9. у 17 Амф, 103

Моделовање когнитивних процеса
31.08. у 9 251

Клиничке неуронауке
31.8. у 17  31.8. у 16, Амф. Амф.

Управљање променама
у договору са наставником

Професионална и етичка питања у психологији рада
31.8. у 12 208

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
5.9. у 9 Амф.

Генограм
4.9. у 11 282, 258

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)и Аналитичка психологија - предаја досијеа и есеја
2.9. у 14 257

Школска психологија
1.9. у 17:30 103

Психолошке основе образовне политике - мастер
2.9. у 10:30 103

Морални развој - мастер
31.8. у 9:30 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално обрзовање
1.9. у 17:30 103

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, - предаја рада у електроснкој форми
до 15.8.

Психолошка примарна превенција, Здравствена психологија - усмени испит
1.9. у 12 264

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
2.9. у 9 258
↑↑↑