Psihologija

 • Перцепција
  Психологија уметности
 • 1986 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1992 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КОНОТАЦИЈА КРЕТАЊА СТАТИЧНИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ФИГУРА)
 • 1996 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ОЦЕЊИВАЊЕ ДОБРЕ ФОРМЕ И ЕКОНОМИЧНОСТ ОПАЖАЊА,УЧЕЊА,ПАМЋЕЊА И ИМЕНОВАЊА АПСТРАКТНИХ СЛИКОВНИХ САДРЖАЈА )
 • 2017 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2007 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1997 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА I)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА I)
 • 2002 -  2008 -  Психологија
  Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2001 -  2005 - Стицање нових компентенција и образаца понашања у друштву које се мења
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду (Истраживач)
 • 2006 -  2010 - Фундаментални когнитивни процеси и функције; Теме: Перцепција и Експериментална естетика
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду (Истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑