Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 05.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 06.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 06.09. 2020.
  • испити: од 07.09. до 19.09. 2020.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
12.9. у 11:30 амф.

Систем васпитања и образовања
11.9 у 14:00 амф.

Основи педагошке науке
8.9. у 10:00 амф.

Основи психологије личности
18.9. у 16:00 103

Општа психологија
18.9. у 16:00 103

Статистика у истраживању образовања
16.9. у 12:00 амф.

Увод у развојну психологију
9.9. у 10:00 208

Развојна психологија
9.9. у 10:00 208

Историја педагошких идеја
8.9. у 12:30 амф.

Општа педагогија
11.9. у 14:00 амф.

Увод у педагошку психологију
7.9. у 11:00 208

Педагошка психологија
7.9. у 11:00 208

Образовање и медији
11.9. у 11:00 104,105

Рад с даровитим ученицима
12.9. у 11:30 амф.

Ваншколска педагогија
11.9. у 14:00 амф.

Информационе технологије у образовању
8.9. у 10:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
12.9. у 11:30 амф.

Развој педагогије у Срба
9.9. у 11:00 104,105

Историја школства у Србији
9.9. у 11:00 104,105

Развој школства и педагогије у Србији
9.9. у 11:00 104,105

Увод у педагошка истраживања
17.09. у 11:00 101

Методе и технике истраживања у образовању
17.09. у 11:00 101

Методологија педагошких истраживања
17.09. у 11:00 101

Дидактика
11.9. у 11:00 104,105

Школска педагогија
12.9. у 14:00 амф.

Предшколска педагогија
7.9. у 10:00 103,104,105

Школска педагогија (одабране теме)
12.9. у 11:00 277

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
9.9. у 10:00 208

Развијање и евалуација програма
7.9. у 13:00 103,104,105

Језик и образовање
10.9. у 12:00 104,105

Породична педагогија
8.9. у 10:00 амф.

Савремени педагошки правци
8.9. у 10:00 амф.

Андрагогија
14.9. у 16:00 103

Системи и програми предшколског васпитања
7.9. у 10:00 103,104,105

Дечја игра и стваралаштво
7.9. у 13:00 103,104,105

Методика рада школског педагога
12.9. у 11:00 277

Стручна пракса 2
12.9. у 11:00 277

Планирање у настави
11.9. у 11:30 амф.

Методе рада предшколског педагога
7.9. у 10:00 103,104,105

Праћење и оцењивање у настави
9.9. у 12:00 211

Инклузија у образовању
11.9. у 14:00 211

Интерактивне методе у настави
9.9. у 14:00 269

Евалуација школског образовања
12.9. у 14:00 амф.

Методика математичког образовања
11.9. у 11:00 104,105
↑↑↑