Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 24.01. до 02.02. 2020.
  • уплата најкасније до: 30.01.2020.
  • провера услова и приговори: 03.02.2020.
  • испити: од 05. до 15.02.2020.
Предмети са одељења
Систем васпитања и образовања
6.02. у 14:00 103

Основи педагошке науке
7.02. у 10:00 амф.

Увод у педагогију
7.02. у 10:00 амф.

Општа психологија
5.02. у 14:00 амф.

Основи психологије личности
5.02. у 12:00 103

Статистика у истраживању образовања
13.02. у 14:00 амф.

Образовање и медији
7.02. у 10:00 105

Увод у развојну психологију
12.02. у 10:00 амф.

Развојна психологија
12.02. у 10:00 амф.

Рад са даровитим ученицима
7.02. у 10:00 амф.

Ваншколска педагогија
7.02. у 10:00 амф.

Информационе технологије у образовању
7.02. у 10:00 амф.

Општа педагогија
7.02. у 10:00 амф.

Историја педагошких идеја
14.02. у 14:00 101

Увод у педагошку психологију
5.02. у 10:00 103

Педагошка психологија
5.02. у 10:00 103

Методологија педагошких истраживања
6.02. у 11:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
6.02. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
6.02. у 11:00 амф.

Развој школства и педагогије у Србији
14.02. у 14:00 101

Развој педагогије у Србији
14.02. у 14:00 101

Концепције и стратегије разредне дисциплине
7.02. у 10:00 амф.

Методе рада предшколског педагога
11.02. у 13:00 103

Дидактика
7.02. у 10:00 105

Предшколска педагогија
11.02. у 9:00 103

Развијање и евалуација програма
11:02. у 13:00 103

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
12.02. у 10:00 амф.

Школска педагогија (одабране теме)
14.02. у 11:30 277

Андрагогија
14.02. у 8:00 101

Школска педагогија
13.02. у 12:00  14.02. у 12:00, 277 103

Методика рада школског педагога
14.02. у 12:00 277

Предаја дневника праксе
13.02. у 11:30 277

Одбрана дневника праксе
14.02. у 14:00 277

Системи и програми предшколског васпитања
11.02. у 13:00 103

Планирање у настави
10.02. у 10:00 103

Језик и образовање
10.02. у 10:00 103

Праћење и оцењивање у настави
12.02. у 14:00 269

Интерактивне методе у настави
12.02. у 14:00 269

Методика математичког образовања
7.02. у 10:00 105

Методика језичког образовања
10.02. у 10:00 103

Породична педагогија
6.02. у 10:00 213

Савремени педагошки правци
7.02. у 10:00 213

Дидактичке теорије - импликације у настави
5.02. у 11:00 104

Методе истраживања у педагогији
12.02. у 12:00 658

Дечја игра и развијање стваралаштва
11.02. у 9:00 103

Евалуација школског образовања
12.02. у 11:00 213

Истраживања у педагогији (мастер)
6.02. у 11:00 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
6.02. у 13:00 213

Високошколско образовање (мастер)
6.02. у 13:00 213

Детињство, култура и образовање (мастер)
11.02. у 13:30 606

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
11.02. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
11.02. у 13:30 270

Морални развој и морално васпитање (мастер)
7.02. у 10:00 амф.

Савремене теорије васпитања(мастер)
6.02. у 14:00 103

Национална историја педагогије (мастер)
14.02. у 14:00 101

Општа историја педагогије (мастер)
14.02. у 14:00 101

Педагошко саветовање (мастер)
10.02. у 13:00 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
14.02. у 12:00 277

Компаративна педагогија (мастер)
10.02. у 13:00 277

Управљање у образовању (мастер)
14.02. у 12:00 277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
14.02. у 11:30 277

Настава и учење (мастер)
7.02. у 10:00 105

Евалуација рада наставника (мастер)
12.02. у 14:00 269

Развој и права детета (мастер)
12.02. у 12:00 269

Технике истраживања у образовању (мастер)
12.02. у 10:00 658

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
11.02. од 9 до 11 часова амф.

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
13.02. у 11:00 ЦОН
↑↑↑