Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 13. до 19.08. 2020.
  • уплата најкасније до: 21.08. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 21.08.2020.
  • испити: од 24.08. до 05.09. 2020.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
28.8. у 10:00 амф.

Систем васпитања и образовања
27.8. у 14:00 амф.

Основи педагошке науке
29.8. у 13:30 208,211

Основи психологије личности
26.8. у 16:00 101

Општа психологија
26.8. у 16:00 101

Статистика у истраживању образовања
31.8. у 12:00 амф.

Увод у развојну психологију
26.8. у 10:00 101

Развојна психологија
26.8. у 10:00 101

Историја педагошких идеја
24.8. у 18:00 амф.

Општа педагогија
27.8. у 14:00 амф.

Образовање и медији
28.8. у 11:00 104,105

Рад с даровитим ученицима
28.8. у 10:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
28.8. у 10:00 амф.

Информационе технологије у образовању
29.8. у 13:30 208,211

Ваншколска педагогија
27.8. у 14:00 амф.

Увод у педагошку психологију
25.8. у 11:00 208

Педагошка психологија
25.8. у 11:00 208

Развој педагогије у Срба
26.8. у 11:00 104,105

Историја школства у Србији
26.8. у 11:00 104,105

Развој школства и педагогије у Србији
26.8. у 11:00 104,105

Увод у педагошка истраживања
3.9. у 11:00 101

Методе и технике истраживања у образовању
3.9. у 11:00 101

Методологија педагошких истраживања
3.9. у 11:00 101

Дидактика
28.8. у 11:00 104,105

Предшколска педагогија
24.8. у 9:30 амф,105

Школска педагогија
29.8. у 11:00 208,211

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
26.8. у 10:00 101

Развијање и евалуација програма
24.8. у 15:30 амф,105

Школска пдагогија (одабране теме)
29.8. у 16:00 277

Породична педагогија
29.8. у 13:30 208,211

Савремени педагошки правци
29.8. у 13:30 208,211

Језик и образовање
27.8. у 11:30 амф.

Андрагогија
2.9. у 16:00 101

Методика рада школског педагога
29.8. у 16:00 277

Стручна пракса 2
29.8. у 16:00 277

Системи и програми предшколског васпитања
24.8. у 9:30 амф,105

Дечја игра и стваралаштво
24.8. у 15:30 амф,105

Планирање у настави
28.8. у 13:30 104,105

Праћење и оцењивање у настави
26.8. у 12:00 211

Евалуација школског образовања
29.8. у 11:00 208,211

Инклузија у образовању
28.8. у 16:00 211

Дидактичке теорије - импликације у настави
27.8. у 11:30 амф.

Методе рада предшколског педагога
24.8 у 9:30 амф.

Методе истраживања у педагогији
3.9. у 14:00 276

Интерактивне методе у настави
26.8. у 14:00 269

Методика језичког образовања
27.8. у 11:30 амф.

Методика математичког образовања
28.8. у 11:00 104,105

Истраживања у педагогији (мастер)
3.9. у 11:00 101

Високошколско образовање (мастер)
29.8. у 13:30 208,211

Породични односи и васпитње (мастер)
29.8. у 13:30 208,211

Детињство, култура и образовање (мастер)
25.8. у 13:30 606

Компаративна педагогија(мастер)
29.8. у 11:00 208,211

Педагошко саветовање (мастер)
29.8. у 11:00 208,211

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
29.8. у 16:00 277

Управљање у образовању (мастер)
29.8. у 16:00 277

Настава и учење (мастер)
28.8. у 11:00 104,105

Национална историја педагогије (мастер)
26.8. у 11:00 104,105

Општа историја педагогије (мастер)
26.8. у 11:00 104,105

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
25.8. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
25.8. у 13:30 270

Морални развој и морално васпитање (мастер)
28.8. у 10:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
28.8. у 10:00 амф.

Превенција антисоцијаног понашања деце и младих у школи (мастер)
29.8. у 16:00 277

Евалуација рада наставника (мастер)
26.8. у 14:00 269

Технике истраживања у педагогији (мастер)
3.9. у 14:00 276
↑↑↑