Pedagogija

  • Здравствена психологија
    Психо-онкологија
    Педијатријска психо-онкологија
    Психологија кризних стања
  • 2001 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
  • 2008 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  • 2013 - докторске студије - ФФ
  • 2019 - ванредни професор - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
  • 2015 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
  • 2009 - асистент - Филозофски факултет у Београду
    (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑