Ispiti - KSJ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)
03. 06.2019. 20.00 105

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
03.06.2019 13.30 109

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
04.06.2019 13.30 109

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
11. 06.2019. 14.15 109


Енглески - Маја Стевановић
Предрок Енглески језик 1 (ФС,СО) Енглески језик 1 (ИС, АР, КЛ) Енглески језик 1 (ПС)
27.05.2019. ФС и СО у 14:00 ИС, АР и КЛ у 15:00 ПС у 16:00 АМФ

Енглески језик 1 (ФС)
07.06. 2019. 12:00 АМФ

Енглески језик 1 (СО)
07.06. 2019. 12:00 АМФ

Енглески језик 1 (АР, КЛ)
07.06. 2019. 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (ИС)
07.06. 2019. 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
07.06. 2019. 14:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
4.6.2019. 14.15 каб. 109

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, АР)
4.6.2019. 14.00 сала 101

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС, АР, ИУ)
4.6.2019. 14.00 сала 101


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН)
7.06.2019. 11.45-13.15 сала 101

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
10.06.2019. u 11.30, остали термини по договору каб.109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
04.06.2019. 10:00 сала 104

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
04.06.2019. 11:30 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
04.06.2019. 10:00 сала 104

Немачки језик 2 (све групе)
12.06.2019. 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
03.06.2019. 13.15-14.45 сала 105

Руски језик 2 (све групе)
03.06.2019. 16.30 сала 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Предрок Италијански језик 2
27.05.2019. 18.30 кабинет 107

Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
3.06. 2019. 19.00 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
03.06.2019 17:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Предрок Шпански језик 1 Шпански језик 2
20.05.2019. 13:15 20.05.2019. 11:30 сала 103 сала 211

Шпански језик 1 - писмени испит (све групе)
29.05.2019. 11:00 сала 103

Шпански језик 2 - превод - поправни (све групе)
29.05.2019. 11:00 сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
03.06.2019. 11:30 каб.107
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ)
28.06.2019. 16:00 сала 101

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
25.06.2019. 09:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
26.06.2019. 10:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
27.06.2019. 10:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
01.07.2019. 09:30 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)
28.06.2019. 17:00 АМФ

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
02.07.2019. 13:00 каб. 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 - други поправни колоквијум за ФС, СО, ИС, АР, КЛ и ПС
28.06.2019. 18:00 АМФ

Енглески језик 1 (ФС, СО)
28.06.2019. 16:00 АМФ

Енглески језик 1 (АР, КЛ)
28.06. 2019. 17:00 АМФ

Енглески језик 1 (ИС)
28.06. 2019. 17:00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
28.06.2019. 16:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
25.6.2019. 13.00 или по већ договореном распореду каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, АР, ПС)
25.6.2019. 14.00 сала 101

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, АР, ПС)
25.6.2019. 14.00 сала 101


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН) писмени
25.06.2019. 10:00 сл.103

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
27.06.2019 11:00 И 2.07.2019 У 11:00 1.07.У 11:00 КАБ. 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
25.06.2019. 10:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
25.06.2019. 11:30 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
25.06.2019. 10:00 сала 313

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
25.06.2019. 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
27.06.2019. 10.00-11.30 сала 105

Руски језик 2 (све групе)
01.07.2019. 16.30 сала 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
01.07.2019. 19:00 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
01.07.2019. 17:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)
26.06.2019. 10:00 сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
26.06.2019. 12:00 каб.107
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - поправни колоквијум
29.08.2019. 16:00 сала 104

Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - испит
29.08.2019. 17:00 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - поправни први колоквијум
29.08.2019. 15:00 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - поправни други колоквијум
29.08.2019. 17:00 (превод) сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - поправни трећи колоквијум
29.08.2019. 16:00 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
30.08.2019. 10:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
03.09.2019. 9:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
04.09.2019. 10:00 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ) - писмени
04.09.2019 12.00 104

Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
04.09.2019 u 13.30 109


Енглески - Маја Стевановић
Трећи поправни колоквијум
26.08.2019. 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (ФС, СО)
26.08.2019. 12:00 АМФ

Енглески језик 1 ( ИС, АР, КЛ)
26.08.2019. 12:00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
26.08.2019. 12:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО) - усмени испит
27.8.2019. 13:00 каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, АР)
27.8.2019. 14:00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
27.8.2019. 14:00 сала 104


Енглески - Нина Влаховић
Eнглески језик 1 (ИС, ЕН)студенти историје код Н.Влаховић
26.08.2019 211 или109

Енглески језик 1 (ИС, ЕН)студенти историје код Н.Влаховић
26.08.2019. 11:00 211 или каб.109

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)уписати се на листу поред кабинета 107
26.08.2019. 12:30 (6 студената) 27.08.2019 у 11:00 (11 студената) остали термини накнадно каб. 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
03.09.2019. 10:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
03.09.2019. 11:30 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
03.09.2019. 10:00 сала 313

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
03.09.2019. 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
02.09.2019. 11:30 каб. 107

Руски језик 2 (све групе)
03.09.2019. 15:00  02.09.2019. 15:00, каб. 107 каб. 107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
02.09.2019. 19:00 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
02.09.2019. 17:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе) писмени
28.08.2019. 11:00 сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
28.08.2019. 12.30 кабинет 107
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - испит
17.09.2019. 09:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
17.09.2019. 09:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
24.09.2019. 09:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
25.09.2019. 09.30 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ) - писмени
18.09.2019 15:00 109

Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
18.09.2019 13:00 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ФС, ПС, СО, КЛ, АР, ИС)
27.09.2019 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (ФС, ПС, СО, КЛ, АР, ИС)
17.09.2019. 16:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО) - усмени испит
17.9.2019 13:00 каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, АР)
17.9.2019. 14:00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, АР)
17.9.2019. 14:00 сала 104


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ) септембар
23.09.2019. 12.30 24.09.2019, 10.30 109

Енглески језик 1 (ИС, ЕН) септембар 2
23.09.2019. 11.00 109

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ) септембар - продужени
26.09.2019, 11:00 109

Енглески језик 1 (ИС, ЕН) септембар - продужени
26.09.2019, 11:00 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
24.09.2019. 10:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
24.09.2019. 11:30 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
24.09.2019. 10:00 сала 313

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
24.09.2019. 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
16.09.2019. 11:30 каб. 107

Руски језик 2 (све групе)
16.09.2019. 15:00 каб. 107

Руски језик 1 и Руски језик 2 (септембарски продужени)
26.09.2019. 11:00 каб. 107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испити (све групе)
23.09.2019. 19.00 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
23.09.2019. 17:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)писмени
18.09.2019. 11:00 сала 105

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
18.09.2019. 12.30 кабинет 107
Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 Енглески језик 2
26.09.2019. у 17.15 109


↑↑↑