Klasične nauke

Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Драгана Димитријевићдоцент
др Горан Видовићдоцент
Изборни предмети,
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Драгана Димитријевићдоцент
др Горан Видовићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети на IV години
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Драгана Димитријевићдоцент
др Горан Видовићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети на IV години
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑