Klasične nauke

Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Драгана Димитријевићдоцент
др Дарко Тодоровићванредни професор
др Орсат Лигориодоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети 3
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑