Klasične nauke

Старохришћанска књижевност
Предавачи: др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Књижевност хришћанских писаца на грчком и латинском језику од њених почетака до краја антике. Обавезан део плана предмета су oсновни књижевни, културни, философски и теолошки аспекти старохришћанске књижевности и њени главни представници и дела. Тај део наставе предвиђен је за предавања. Остали део наставе прилагођава се области класичне филологије у којој се студент усавршава. Тај специјализовани део рада предвиђен је за вежбе.
Циљ изучавања предмета: Боље познавање античке књижевности хришћанских аутора.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије на Одељењу за класичне науке.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби.
Постојећи курсеви:
↑↑↑