Klasične nauke

Античко наслеђе
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Античко наслеђе у византијској књижевности и европској култури уопште
Циљ изучавања предмета: Стицање знања о античкој грчкој и римској традицији у каснијој европској култури. Пре свега у византијској књижевности и култури уопште, а затим и у српској средњовековној књижевности, као и у западноевропској књижевности средњег века и ренесансе.
Предуслови за полагање: Завршене четворогодишње основне студије Класичних наука.
Облици наставе: 15 часова предавања у семестру, током два семестра.
Обавезе студената: Похађање наставе, израда семинарских радова.
Начин оцењивања: Семинарски рад: 30 бодова Усмени испит: 70 бодова
Постојећи курсеви:
↑↑↑