Klasične nauke

Историја грчко-римске књижевности
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑