Klasične nauke

Основи староиндијског језика
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Орсат Лигориодоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Граматика класичног санскрита (фонетика и морфологија са основима синтаксе).
Циљ изучавања предмета: Овладавање основима класичног санскрита (упознавање његових граматичких категорија и оспособљавање за рецепцију једноставнијих текстова у латиничној транскрипцији); зависно од усмерења кандидата, упознавање са основним одликама старијег, ведског језика и остваривање компаративних увида, пре свега на основу прасродства са грчким, латинским и словенским језицима.
Предуслови за полагање: знање старогрчког и латинског језика
Облици наставе: самосталан рад кандидата уз консултације са предавачем
Обавезе студената: редовно похађање консултација и савладавање задате литературе
Постојећи курсеви:
↑↑↑