Klasične nauke

Историја Грчке
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: колоквијум+усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑