Klasične nauke

Епистолографија и стилистика
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Душан Поповићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Садржај предмета: Историјат античке епистолографије и стилистике, епистолографија и стилистика као наставак реторичког образовања, однос реторике према епистолографији и стилистици, епистолографска традиција и састављање епистолара.
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са основним подацима из историје античке епистолографије и стилистике, приручници за састављање писама на грчком, латинском и словенским језицима, њихово превођење и проучавање у реторским школама старијег и новијег времена. Оспособљавање студената да састављају разне врсте писама према старим узорима и препознавање елемената епистолографске традиције у књижевним делима античких и савремених аутора. Историјат стилистике према реторици, проучавање стилских фигура са становишта књижевног, њихова терминологија и преношење из антике у ново доба.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Обавезе студената: Похађање наставе.
Постојећи курсеви:
↑↑↑