Klasične nauke

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам епистолографије и стилистике
Упознавање студената са предметом и њиховим обавезама.

1. недеља
вежбе - Рад на тексту

2. недеља
предавање - Дефиниције и основни појмови епистолографије и стилистике

2. недеља
вежбе - Рад на тексту

3. недеља
предавање - Дефиниције и основни појмови епистолографије и стилистике

3. недеља
вежбе - Рад на тексту

4. недеља
предавање - Историјат и развој епистолографије и стилистике

4. недеља
вежбе - Рад на тексту

5. недеља
предавање - Историјат и развој епистолографије и стилистике

5. недеља
вежбе - Рад на тексту

6. недеља
предавање - Ars dictaminis и развој епистолографије

6. недеља
вежбе - Рад на тексту

7. недеља
предавање - Ars dictaminis и развој епистолографије

7. недеља
вежбе - Рад на тексту

8. недеља
предавање - Ars dictaminis и развој епистолографије

8. недеља
вежбе - Рад на тексту

9. недеља
предавање - Реторика и стилистика

9. недеља
вежбе - Рад на тексту

10. недеља
предавање - Реторика и стилистика

10. недеља
вежбе - Рад на тексту

11. недеља
предавање - Реторика и стилистика

11. недеља
вежбе - Рад на тексту

12. недеља
предавање - Тропи и фигуре

12. недеља
вежбе - Рад на тексту

13. недеља
предавање - Тропи и фигуре

13. недеља
вежбе - Рад на тексту

14. недеља
предавање - Врсте писама

14. недеља
вежбе - Рад на тексту

15. недеља
предавање - Врсте писама

15. недеља
вежбе - Рад на тексту

16. недеља
предавање - Врсте писама

16. недеља
вежбе - Рад на тексту

17. недеља
предавање - Приручници за епистолографију и стилистику

17. недеља
вежбе - Рад на тексту

18. недеља
предавање - Приручници за епистолографију и стилистику

18. недеља
вежбе - Рад на тексту

19. недеља
предавање - Учење о стилском украсу

19. недеља
вежбе - Рад на тексту

20. недеља
предавање - Учење о стилском украсу

20. недеља
вежбе - Рад на тексту

21. недеља
предавање - Однос прозе и поезије

21. недеља
вежбе - Рад на тексту

22. недеља
предавање - Однос прозе и поезије

22. недеља
вежбе - Рад на тексту

23. недеља
предавање - Оfficia oratoris и стилистика

23. недеља
вежбе - Рад на тексту

24. недеља
предавање - Композиција писма

24. недеља
вежбе - Рад на тексту

25. недеља
предавање - Композиција писма

25. недеља
вежбе - Рад на тексту

26. недеља
предавање - Прогимназмата и писма

26. недеља
вежбе - Рад на тексту

27. недеља
предавање - Однос беседе и писма

27. недеља
вежбе - Рад на тексту

28. недеља
предавање - Нововековни приручници за састављање писама – епистолари

28. недеља
вежбе - Рад на тексту

29. недеља
предавање - Нововековни приручници за састављање писама – епистолари

29. недеља
вежбе - Рад на тексту

30. недеља
предавање - Припрема за испит

30. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Heinrich Lausberg, Handbuch der litterarischen Rhetorik, München, 1960.
- Војислав Јелић, Античка и српска реторика, Београд, 2001. - М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997. - В. Јелић, ПРОГΥМНАΣМАТА ретора Афтонија, Београд 1997. - Rečnik književnih termina, Beograd 1992. - Војислав Јелић, Стерија и Квинтилијан, Матица српска, Нови Сад, 1988.
↑↑↑