Klasične nauke

Курс:
Књижевна критика у антици (докт.)
У оквиру предмета: Књижевна критика у антици
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
др Ана Петковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Истраживање историјског развоја античке књижевне крике и основа књижевне теорије у делима грчких и римских аутора. Превод и тумачење текстова грчке и римске књижевне критике и науке о књижевности
Циљ изучавања курса: Дубље упознавање са делима аутора античке књижевне критике и кључним концепцијама науке о књижевности у доба антике у контексту историјске филологије.
Предуслови за полагање: Уписане докторске студије;познавање грчког и латинског језика у степену који студенту омогућава да прати рад на часу; познавање основа историје и теорије античке књижевности
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.W.H. Atkins, Literary Criticism in Antiquity. A Sketch of its Development, Vol. 1- 2. London, 1952; Ford, A. (2002), The Origins of Criticism. Literary Culture and Poetic Theory in Classical Greece. Princeton – Oxford; R, Pfeiffer, History of Classical Scholarship: From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, Oxford 1968; The Cambridge History of Literary Criticism: Vol.1: Classical Criticism, G.A. Kennedy (ed.), Cambridge 1989.
Општа допунска литература
G.M.A. Grube, The Greek and Roman Critics, London 1965; R. Hunter, Critical Moments in Classical Literature: Studies in the Ancient View of Literature and Its Uses, Cambridge 2009; P. Murray, Plato on Poetry, Cambridge 1996 Essays on Aristotle’s Poetics, A.O. Rorty (ed.), Princeton 1992.
↑↑↑