Klasične nauke

Курс:
Увод у компаративну лингвистику (мастер)
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Орсат Лигориодоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски део наставе: упознавање са историјатом, основним цртама и писаним споменицима одабраних индоевропских језика: староиндијског (ведски и класични санскрит), староиранског (авеста и староперсијски), готског, старовисоконемачког, старословенског, литавског, јерменског, хетитског Практични део наставе: читање латински транскрибованих текстова са граматичким објашњењима на горенаведеним језицима
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјатом и методологијом компаративног изучавања индоевропских језика и онима од њих који представљају главни ослонац реконструкције индоевропског прајезика
Предуслови за полагање: Положени испити из Историјске граматике грчког и латинског језика, способност коришћења литературе на енглеском језику
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Александар Лома: Хрестоматија текстова на старим и архаичним индоевропским језицима (скрипта)
Вања Станишић, Увод у индоевропску филологију, Београд 2006.
Manfred Majrhofer, Sanskritska gramatika sa poredbenim objašnjenjima, Sremski Karlovci / Novi Sad 2002
Jan Gonda, A Concise Elementary Grammar of the Sanskrit Language, Leiden 1966
Општа допунска литература
Radoslav Katičić, Stara indijska književnost: sanskrtska, palijska i prakrtska, Zagreb 1973
Mislav Ježić, Rgvedski himni, Zagreb 1987
↑↑↑