Klasične nauke

Курс:
Историјска граматика грчког језика (осн.)
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Ил Акаддоцент
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: Теоријска настава: Увод и историјска фонетика грчког језика (зимски семестар), историјска морфологија грчког језика (летњи семестар) Практична настава: Читање и интерпретација једног певања Илијаде или Одисеје
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним линијама историјског развоја грчког језика од микенског доба до којне и отварање увида у његову праисторију г
Предуслови за полагање: Положен испит из Грчког језика II
Облици наставе: Предавања и вежбања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Милан Будимир, Љиљана Црепајац: Στοιχεια ελληνικα
Александар Лома: Историјска граматика грчког језика (скрипта)
↑↑↑