Klasične nauke

Курс:
Познолатинска филологија - општи курс
У оквиру предмета: Познолатинска филологија
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: тематски
Циљ изучавања курса: стицање основних знања из књижевно-културне и језичке историје латинске позне антике и средњег века; развој вештине читања и тумачења хришћанских и средњовековних латинских текстова
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на четврту годину студија класичних наука.
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежбања недељно током 2 семестра
Обавезе студената: Редовно похађање наставе и припрема за читање задатих текстова. У току године сваки студент добија, у договореном року и с датом литературом, и неки од нарочитих задатака: да самостално припреми и на вежбањима води тумачење једног латинског текста; да припреми излагање (не дуже од 15 минута) на тему везану за текст који се обрађује; да с неког од модерних страних језика преведе краћи текст свима препоручљив за читање.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењује се (1) текући рад на часовима (50%); (2) испуњење нарочитог задатка (20%); (3) усмени испит, на којем се од студента тражи тумачење текстова прочитаних на вежбањима током године (30%).
План курса:

1. недеља
вежбе - Вежбања
На вежбањима се читају и филолошки тумаче средњолатински прозни и песнички текстови. Избор текстова сваке године је друкчији.

30. недеља
предавање - Предавања
Теме по недељама: Почеци хришћ латинитета, Библија на лат, рана преводна књижевност – Лат хришћ књ 2 и 3 в – Лат хришћ књ прве и друге трећине 4в – Амвросије – Јероним – Августин, антички писац – Августин, средњов писац – Почеци хришћ поезије – Хришћ поезија 4 и 5 в – Хришћ проза 5в – Књ у Италији под Остроготима – 6в: Италија – Папа Григорије Велики – 6в: Галија – 6в: остале римске земље – Исидор Севиљски и књ његовог доба у Шпанији – Улога лат писмености и књижевности у мисионарским подухватима на евр западу – Острвска књ 6 и 7 в – Континентални 7в – Каролиншка ренесанса: лат проза – Каролиншка ренесанса: духовна и световна поезија – Лат књ до краја миленијума – Средњов литургијска поезија – Постанак и развитак секвенције – Средњов епика – Средњов лирика – Средњов теолошка и филозофска проза – Средњов историјска проза – Средњов хагиографија и легендарна књ – Остали жанрови средњов прозе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
LE GOFF Srednjov civil Zap Evr 1974 HOSU »Srednjovjekovna latinska književnost« Povijest svjetske književnosti 2 1977 347–403 NORBERG A Brief Hist of Medieval Latin STOTZ Латински језик у средњем веку HARRINGTON/PUCCI Medieval Latin 1997 HARRISON Millennium 1968 SIDWELL Reading Medieval Latin 1995
↑↑↑