Klasične nauke

Курс:
Латинска стилистика (мастер)
У оквиру предмета: Латинска стилистика
Предавачи: др Драгана Димитријевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Proučavanje stilskih odlika latinskih književnih dela. Grčki književni rodovi i prenošenje njihovih karakteristika u rimsku književnost. (Plaut, Ciceron, Srebrni latinitet, Nova sofistika). Dvojezičnost; prevođenje grčkih termina kao podsticaj za razvoj latinske leksike. Retorika kao osnova latinske pismenosti. Zakoni ritma rečenice i stilske figure kao nezaobilazni elementi latinske proze. Grčka metrika u rimskoj poeziji. (U zavisnosti od teme završnog rada studenti će se pojedinim oblastima baviti intenzivnije, a drugima sumarnije.)
Циљ изучавања курса: student se upoznaje sa jezičkim i stilskim odlikama pojedinih pisaca i književnih rodova kao i sa različitim jezičkim varijetetima u razvoju latinskog jezika.
Предуслови за полагање: student mora završiti osnovne studije i odabrati latinsku lingistiku za master studije
Облици наставе: predavanja, vežbe, konsultacije sa predavačem, zavisno od toga koliko studenata odabere ovaj predmet.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Russel and Winterbottom, Ancient Literary Criticism Oxford 1972. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik,Munchen 1960. Ostala literatura u zavisnosti od izbora teme za završni rad.
↑↑↑