Klasične nauke

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gilbert Highet, The Classical Tradition, Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford 1967.
Angela Belli, Ancient Greek Myths and Modern Drama, A Study in Continuity, New York - London 1969.
Петар Марјановић, Српски драмски писци ХХ столећа, Нови Сад - Београд 1997.
Слободан Селенић, Антологија савремене српске драме, Београд 1977.
Рејмонд Вилијамс, Драма од Ибзена до Брехта, превела Марта Фрајнд, Београд 1979.
Јован Христић, Четири апокрифа, Нови Сад 1970.
Велимир Лукић, Изабране драме, Београд 1987.
↑↑↑