Klasične nauke

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Милан Будимир - Мирон Флашар, Преглед римске књижевности, Београд 1986.
Владета Јанковић, Насмејана животиња, О античкој комедији, Нови Сад 1987.
Антички театар на тлу Југославије, Зборник радова, Нови Сад 1989.
Албин Лески, Грчка трагедија, превео Томислав Бекић, Нови Сад 1995.
Чезаре Молинари, Историја позоришта, превод Југана Стојановић, Београд 1982.
Jacqueline de Romilly, La tragedie grecque, Paris 1970.
↑↑↑