Klasične nauke

 • Историја Принципата
  Римска епиграфика
  Провинције римског Царства
  Историја римске Далмације
  Просопографија римског Царства
 • 1980 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1993 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЕПИГРАФСКИ СПОМЕНИЦИ И РОМАНИЗАЦИЈА СРЕДЊЕ БАЛКАНСКЕ ОБЛАСТИ)
 • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМА)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМА)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 1994 -  - Филозофски факултет у Београду
 • 1987 - истраживач-приправник - Филозофски факултет у Београду
 • 2005 -  2010 - Антички натписи на тлу Илирика. Критичко издавање и интердисциплинарна истраживања. Број: 147003
  Филозофски факултет, Центар за античку епиграфику и нумизматику
 • 2006 -  Полимље: мултидисциплинарна историјска истраживања
  Музеј у Пријепољу
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑