Klasične nauke

  • 2006 - основне студије - ФФ
  • 2016 - докторске студије - НОСТРИФИКАЦИЈА ДОКТОРСКЕ ДИПЛОМЕ
  • 2017 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
  • 2016 - сарадник у настави - ФФ
    (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
↑↑↑