Klasične nauke

 • Историја старог века; Историја старе Грчке и Старог истока; Египтологија
 • 1997 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2000 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТИТУЛА IMY-R T3-MHW У ДОКУМЕНТИМА СРЕДЊЕГ ЦАРСТВА)
 • 2006 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ВОЈСКА ФАРАОНСКОГ ЕГИПТА У ВРЕМЕ СРЕДЊЕГ ЦАРСТВА)
 • 2015 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ И СТАРОГ ИСТОКА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ И СТАРОГ ИСТОКА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТЕРЕ ГРЧКЕ И СТАРОГ ИСТОКА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 2002 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 2006 -  2008 -  Историја Старог истока и старе Грчке Историја хеленизма и старог Рима
  Филозофски факултет - Департман за историју, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 1998 -  Српско археолошко друштво, Београд - Секција за археологију Блиског истока  (чланство)
 • 2001 -  International Association of Egyptologist, Munich, Germany  (чланство)
 • 2007 -  Друштво за античке студије Србије, Београд  (чланство)
 • 2008 -  Матица српска, Нови Сад  (чланство)
 • 2009 -  Зборник Матице српске за класичне студије (уредник)  (чланство)
 • 2003 -  2005 - Друштво и институције централног Балкана у античко доба
  Министарство за науку и технологију републике Србије
 • 2006 -  Процес хеленизације и романизације на тлу Балкана и суседних области током хеленстичког и римског периода
  Министарство за науку републике Србије
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑